- Retningslinjer

Etiske retningslinjer for avl og oppdrett

Norsk Miniatyrhund klubb følger Norsk Kennel Klubb sine etiske retningslinjer for avl og oppdrett. Som et tillegg til pkt. 4 har rasen King Charles Spaniel utarbeidet noen særregler for sin rase.


Hjerte

 • Hund som blir brukt i avl skal være hjerteundersøkt innen tolv (12) måneder før paring.

 • Hund som blir konstatert med noen grad av hjertefeil skal ikke brukes i avl.
   

  Hanhund som ved sju (7) års alder har hjerta UA, men som senere får blåselyd kan bli brukt i avl

 • Hjerteundersøkelsen må bli utført av veterinær med spesialkompetanse.

Øyne

 • Hund som skal anvendes i avl skal øyenlyses før avlsdebut etter 1 års alder.

  Det anbefales at valper øyenlyses før levering.
  Hund som har konstatert alvorlig øyensykdom skal ikke brukes i avl.

 • Øyenlysningen skal fortas av veterinær med spesialkompetanse.

 • PHTVL grad 1 og svak grad av RD aksepteres i parring med hund uten øyenforandring.

Patella

 • Det er krav om kjent status på patellaluksasjon på avlshunder.

   

 

Webmaster

Marit Tveit
martveit@online.no

Copyright © 2007