- Norsk Champions

Jeg vil gjerne ha bilder av kinger som har oppnådd Norsk championat før 2007
og selvfølgelig kinger som oppnår championat i året som kommer.

2008

Rybergets Royal Silver Star

2007

Fin DK N ch Chic Choix Amber Lee Evan

FIN S N UCH JV-05, PMJV-05, EUV-Tudorhurst Trojan King

N S Uch Bedecan Happy Moonshine

N Uch My Pretty Yolita

N Uch Bedecan Happy Maestro Toyboy

N S Uch Bright Kings Starlet

N Uch NORDJV-06 Angelica De La Rivieroise

2006

Intuch, Norduch, EUW-06, Nuch  Bedecan Happy Just A Surprise 

Webmaster

Marit Tveit
martveit@online.no

Copyright © 2007