- Kunst

Ch Gorgeous Kings Lucie Marielle
Malt av Ewa Wiberg, Sverige

Tre generasjoner
Ch Bright Kings Siona, Ch Gorgeous Kings Lucie Marielle
Kisito's Kisita
Tegnet av: Angela Turner, England

Ch Marjaniemen Golden Toyboy og Ch Marjaniemen Roi Nocturne
Malt av Ewa Wiberg, Sverige

Gorgeous Kings Petit Noir og Rocky
Malt av Ewa Wiberg, Sverige

Ch Angelica De La Rivieroise
Malt av Ewa Wiberg, Sverige

Ch Titakin Cikkan, ChTitakin Beberino, Ch Sans-Rival Woittoisa Weera (Lisa)
Malt av: K.Nordahl Pedersen, Bergen

Ch Bright Kings Orfeus (Snorre)
Malt av: Erna Lorentzen, Norge

CH Bright Kings Ofelia ( Snorres kullsøster)
Tegnet av: Angela Turner, England

Ch Styling's Golden Grace-ienda (Peter Pan)
Malt av: Erna Lorentzen, Norge

Ch Bright Kings Siona
Malt av Ewa Wiberg, Sverige

Ch Bright Kings Siona
Tegnet av Angela Turner, England

Styling's Golden Graci-enda (Peter Pan)
Tegnet av Angela Turner, England

Ch Bright Kings Ofelia og Ch Bright Kings Siona
Malt av: Ole Fjell, Sotra

Ch Bright Kings Siona
Laget av nederlandsk kunstner

Webmaster

Marit Tveit
martveit@online.no

Copyright © 2007