- Hjerteundersøkelse i Moss

I forbindelse med Hovedutstillingen i Moss 10 oktober 2004 hadde vår rase tilbud om gratis hjerteundersøkelse. Det var vet.stud. Anders Udelius fra Sverige som utførte denne.

Usikkerheten var stor om dette kunne gjennomføres pga. at Anders måtte ha flest mulig hunder og helst minst 20 "nye" (dvs. hunder som ikke hadde vært undersøkt i Borås 2003). Ringerunde ble gjort og til min store overraskelse var det faktisk flere oppdrettere som ikke ville komme. Men til slutt ble jeg lovet at flere skulle stille opp med sine hunder denne dagen.

Vi startet med hjerteundersøkelsen etter at vår rase hadde blitt bedømt. Inger Balken i utstillingskomitèen sørget for at vi fikk låne en garderobe, noe som fungerte bra, og sørget for tilgang til strøm. Grete Arnesen i utstillingskomiteen sørget for at Anders og hans kone fikk mat og drikke. Takk Inger og Grete for at dere la forholdene til rette, slik at vi kunne gjennomføre dette!!

Vil også nevne at det denne dagen ble hjerteundeersøkt 27 kinger. Takk til eierne av disse hundene for at dere ville stille opp!!

Etter hvert vil raserepresentanten motta et fullstendig kompendium av denne store hjerteundersøkelsen som har foregått i Norge og Sverige.

Her er en liten oversikt over hvordan det ligger an med kinghjertene på de 27 som ble undersøkt i Moss:

  • Av de som var under 1 år var fem undersøkt og alle u.a.

  • Av de mellom 1 og 3 år var tre undersøkt og alle u.a.

  • Av de mellom 3 og 5 år var tre undersøkt og alle u.a.

  • Av de mellom 5 og 7 år var syv undersøkt og to u.a.

  • Av de over 7 år var 5 undersøkt og to u.a.

Videre i denne unike hjerteundersøkelsen ble vi som hadde hunder med påvist blåselyd invitert til Djursykhuset i Uppsala for ultralyd av hjerte i et hjertelaboratorium. Med på denne undersøkelsen ville professor Clarence Kvart være. Dette var en unik mulighet for oss med hjertesyke hunder å få være med å se hva som egentlig var feil med hjertet. Og selvfølgelig reiste jeg ditt!

Hanne Gulbrandsen

Webmaster

Marit Tveit
martveit@online.no

Copyright © 2007