- King Charles i Norge

Raserepresentant
Marit Tveit
Tveit, 5382 Skogsvåg
Tlf.. 56 3372 05 Mobil : 40404355
E-post: marit_tveit@hotmail.com
kingcharlesspaniel@nmhk.net

Marit Tveit er bosatt på Sotra utenfor Bergen. Hun fikk sin første King Charles i 1991. Tilfeldigheter eller sjebnen gjorde at en herlig liten rubygutt kom for å bli en del av hennes famile. Får en først en King Charles og oppdager denne herlige rasen blir det ofte flere. 4 King Charles er nå en del av familien.
Marit er svært engasjert for å arbeide for det beste for rasen og aktiv i utstilling-miljøet.

Valpeformidler
Valpeformidler : Liv Olsen, Fredrikstad
E-mail: livolsen1110@gmail.com
Tlf.: 95064353

Arbeidsutvalg
Svein Olsen
E-mail: sveerio@online.no
Tlf: 95222787

Ragnfrid Hatlem
E-mail: ragnfrid.hatlem@enivest.net
Tlf.: 57789201

Anna Lene Uggerud
E-mail: hanne-gulbrandsen@hotmail.com

Webmaster og ansvarlig for websiden
Webmaster er Marit Tveit, Tveit, 5382 Skogsvåg

E-post: marit_tveit@hotmail.com
tlf.: 56337205

Info
Alle er velkomne til å sende inn stoff om norske King charles - bilder til galleriet, utstillingsresultater (fra samtlige charlies), malte og tegna bilder av King Charles og eller alt som er av intereese for rasen. Du må selv informere om din hund har fått championat ved en spesiell utstilling, for dette fremgår ikke på NKK:s resultatlister. Dere må også informere om valper som har oppnådd gode resultater i valpeklassene. Det skulle være fint å få høre om noen kinger trener lydighet eller agility.

.Stor takk til alle dere som på forskjellige måter bidrar til siden! Skal vi få en side vi alle har glede av trengs en innsats av alle.

Webmaster

Marit Tveit
martveit@online.no

Copyright © 2007